Ved Gilså (Kilde)

Krig med Sverige 1808-1809 (Kilde)

Tilbake

Meraker smelteverk (Elkem Meraker) (Kilde)

Tilbake

Hva skjedde samtidig med de ulike slekts-generasjonene?

1600 Mye nyrydning av gamle gårder (etter svartedauden).
1654 Løkken Verk (kobbermalm) starter.
Jens Eriksen Kjelstrup arbeidet her.

1660 – 1720 Avfolkning, sult og sykdom.

    Det skyldtes uår, økte skatter og krig. Se nedenfor.

1709-1721 Store nordiske krig. Danmark – Norge var

   da i krig med Sverige. General Armfeld angrep

   trønderne, men måtte trekke seg tilbake en kald vinter

   med store tap.

1746 Selbo Kobberverk starter. Gilså ved Meråker inngår her.

   Her arbeidet mange av Ole Rønnings forfedre.

1775 – 1825 Ekspansjon i Meråker. 100 nye bruk bygges.

1808 – 1809 Norge – Danmark deltar i Napoleonskrigene.

   Krigsaktiviteter mot Sverige i Trøndelag.

1814 Norge i union med Sverige. Norge får egen grunnlov.

1866 Første store utvandringsbølge fra Norge til USA.

1880 Andre store utvandringsbølge fra Norge til USA.

1876 - 1881 Merakerbanen bygges.

   Arbeiderne her bragte med seg nye impulser til bygda.

1886 Tresliperi ved Nustadfossen starter. Brant i 1912.

   Her arbeidet Ole Frantzen Rønning.
1898 Elkem Meraker (Meraker smelteverk ) starter

   ved Kopperå. Lager først karbid, senere silisiumprodukter.

1900 Tredje store utvandringsbølge fra Norge til USA.

1914 -1918 Første verdenskrig.

1929 – 1945 Andre verdenskrig.

1945 – 1960 Folketallet øker.

1958 Smelteverket reduserer. Mindre vekst i bygda.

Et tilfeldig utvalg fra slekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra et skip på vei til USA 1870 (Kilde)