Rønningenslekta (The Ronning Family)

Slekt bakover
(Anchestors
)

Slekt bakover
(Anchestors
)

Om Brenna og Solaugs bakgrunn.

Fra «En svunnen tid» av

Bergljot Ringen (Lotte). Klikk på knapp.
( About Solaug)

Klikk på de blå knappene for mer informasjon (Click on the blue buttons for information)

Slekt bakover
(Anchestors
)

Rønningen 1930

Meråker ligger
mellom Stjørdal og
Svenskegrensen

(We find Meråker between
Stjørdal and Swedish border
)

Kilde: Ditdistrikt.no

Kart over
Meråker i dag.
(Map of Meråker today).

Kilde:
http://toppomania.info/

 

Rønningen 2004

Meråker
Rønningen
Rønningen
Om Erik
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
Etterkommere
(Descendants)
etter Franz

 

Eriks etterkommere

 

Om Ole, Solaug og Rønningen.

Skrevet på grunnlag av Hedvig

Johansens beretning om sine besteforeldre, og Erik Rønnings selvbiografi. Klikk på knapp.
(About Ole and Rønningen)

 

 

 

Ousta

 

 

 

 

 

Fra Storgjelta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammelt bilde av Nygarn (Fra Bygdeboka for Vingelen)
Eier Vetlegjelta

Slekta i historisk sammenheng. (The family in historical context)

Fullmektig. Lillestrøm