ANENE TIL  SOLAUG ERIKSDATTER OVER BRENDE

 

 

 

Tilbake
Etterslekt
Erik var skogfoged ved Selbo Verk og sagmester.
Erik bygslet Brenna i 1852.
Før var Brenna leilendingsgård under Meraker Brug.
Slektskap på morsiden er uklart.