ANENE TIL  FRANZ PEDERSEN KJELSTRUP

Mange av forfedrene til Franz Pedersen Kjelstrup var tilknyttet gruvedrift. Mer om Selbo Kopperverk og Meraker bruk: Selbo Kopperverk. Om Løkken Verk: Løkken Verk

 

Tilbake

Tilbake

Jens Eriksen Kjelstrup innvandret sannsynligvis fra stedet Kjelstrup ved byen Flensburg i Schleswig-Holstein, omkring 1660.


Han ble ansatt ved Løkken verk. Senere ble han

«skogfoged» og deretter handelsmann.

Nær stedet Kjelstrup lå kobbermøllen
Krusaa.

I årene 1627 - 1660 var Flensburg stadig utsatt for krigshandlinger, og mange kjøpmenn og håndverkere utvandret til Norge. Da Løkken verk ble opprettet i Meldal i 1652 ble mange ansatt der.

 

Kilde:

Sverre Kjelstrup: Slekten Kjelstrups utbredelse i Norge, 1984.

Kilde for Grete Pedersen Dreyer Bredals aner er: Frank Rolands slektstre.(http://gw1.geneanet.org

/frbluezoneno?lang=no;pz

=vilde;nz=heyerdahl+

roland;ocz=0;p=grete+

pedersen+dreyer;n=bredal)

 

 

Etterslekt
Kom fra Sørkil gods ved Hegra
Bygslet Rønningen av Øvre Nustad 1805
Overstiger ved Selbo Verk.
Født i Meldal.
Bygslet Nedre Nustad
Overtok Rønningen etter sin far.
Hytteskriver ved Meldal Verk
Peder Andersen Bredal eier av Sørkil gods
Hytteskriver ved Løkken Verk i Meldal
Se omtale til høyre
Anders Nielsen Aalborg var sogneprest i Leksvik
(Klikk på blå knapp)
Sorenskriver i Strjørdalen
Anders var fogd i Herjedalen, Senere toller og borgemester i Trondhjem