Veimyr

Veimyr (Vegmyr) er en gammel husmannsplass som ligger tett inntil Murenveien like ved Muren og Nygård. I dag er Veimyr i privat eie. Plassen lå under Øverland gård, men ble fradelt og solgt for drøyt 2 mill kr i 2004. Selgeren var Det Kgl. Selskap for Norges Vel som fikk testamentert Øverland fra Peter Øverland i 1942.

Kilde: skiforeningen.no

 

 

Veimyr 2017. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning