Trulsrudgårdene
Nedre Trulsrud 1969. Sett fra øst. Vi ser Lommedalsveien til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Trulsrud.

Øvre Trulsrud har adresse Gamleveien 120 og 122 og Nedre Trulsrud har adresse Lommedalsveien 306.

Trulsrud ble ryddet i høymiddelalderen (1050 evt. – 1350 evt.) mellom de eldre gårdene Krysby og Bjerke. Navnet har vært skrevet Truelszrud og Trugelsrud. Navnet betyr gården som Truls ryddet. Gården har vært eiet av bl.a. Nesøygodset og Bærums Verk.
Trulsud ble allerede i 1698 solgt til brukeren på gården som da ble selveier. Nedre Trulsrud var senere en periode igjen under Bærums Verk.

Gården ble delt i Øvre Trulsrud og Nedre Trulsrud i 1767. Senere har det blitt utskilt mange småplasser og smågårder. Se detaljkart.
Store arealer er i dag lagt ut til boliger.

Martin Trulsrud kjøpte Nedre Trulsrud tilbake fra Bærums Verk i 1915. Han fant opp en stålmile for trekullbrenning som ble eksportert til flere steder i landet. Se Kullmilene.

Lommedalen Trævarefabrikk ble anlagt delvis på Trulsrud gårds grunn. Se egen omtale

Lommedalen skole ble anlagt på Øvre Trulsrud gårds grunn. se egen omtale

Idrettshall for Lommedalen idrettslag og Lommedalen Eldresenter ble bygget på Trulsrud gårds grunn.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):

"Han Hans fortelte også mye om ulveåra 1863 tel 1866. Det var så mye gråbein at vaksne følk måtte følje unga når dem måtte ut nødvendige æren. Det lyste ulveauer rundt hele tunet, og kara hadde gjenne et langt reip hengandes etter doningen når dom var ute og kjørte. Dom mente dom redde hesten på den måten".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget
Bærumskart

 

 

Øvre Trulsrud 1950. Sett fra syd. Det hvite huset til høyre er det opprinnelige våningshuset fra 1700-tallet. Driftsbygningen øverst i bildet er fra 1895.
Kilde: Bærum bibliotek
Øvre Trulsrud 2017. Sett fra nordøst (fra Gamleveien). Foto: Knut Erik Skarning.
Nedre Trulsrud 2017. Sett fra vest. (fra Gamleveien).Vi ser, fra venstre, driftsbygning, kårstue (opprinnelig drengestue), stabbur og våningshus. Alle husene er fra første del av 1900-tallet. Foto: Knut Erik Skarning.