Trulsrudgårdene
Nedre Trulsrud 1969 (til venstre i bildet). Sett fra sydøst. Vi ser Lommedalsveien i forgrunnen. Vi kan se en del av Øvre Trulsrud bak til venstre og Lommedalen skole til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Trulsrud.

Om gårdene
Trulsrud ble ryddet i høymiddelalderen (1050 – 1350 e.Kr.) mellom de eldre gårdene Krysby og Bjerke. Navnet har vært skrevet Truelszrud og Trugelsrud. Navnet betyr gården som Truls ryddet. Gården har vært eiet av bl.a. Nesøygodset og Bærums Verk.
Trulsud ble allerede i 1698 solgt til brukeren på gården som da ble selveier. (Nedre Trulsrud var senere en periode igjen under Bærums Verk).

Gården ble delt i Øvre Trulsrud og Nedre Trulsrud i 1767. Senere har det blitt utskilt mange småplasser og smågårder. Se detaljkart.
Store arealer er i dag lagt ut til boliger.

Martin Trulsrud kjøpte Nedre Trulsrud tilbake fra Bærums Verk i 1915. Han fant opp en stålmile for trekullbrenning som ble eksportert til flere steder i landet. Se Kullmilene.

Lommedalen Trævarefabrikk ble anlagt delvis på Trulsrud gårds grunn. Se egen omtale

Lommedalen skole ble anlagt på Øvre Trulsrud gårds grunn. se egen omtale

Idrettshall for Lommedalen idrettslag og Lommedalen Eldresenter ble bygget på Trulsrud gårds grunn.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):

"Han Hans fortelte også mye om ulveåra 1863 tel 1866. Det var så mye gråbein at vaksne følk måtte følje unga når dem måtte ut nødvendige æren. Det lyste ulveauer rundt hele tunet, og kara hadde gjenne et langt reip hengandes etter doningen når dom var ute og kjørte. Dom mente dom redde hesten på den måten".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget. Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-forlaget.

 

 

Øvre Trulsrud. Sett fra sydvest. 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Øvre Trulsrud 2017. Sett fra øst (fra Gamleveien). Foto: Knut Erik Skarning.
Nedre Trulsrud 2017. Sett fra vest (fra Gamleveien). Foto: Knut Erik Skarning.