Se også detaljkart og kart med historiske navn

Trulsebråtan er en tidligere husmannsplass i Bærum, som lå under Skollerud. Navnet er sannsynligvis etter husmannen Truls Halvorsen som bodde der på begynnelsen av 1800-tallet.

Trulsebråtan ble skilt ut fra Søndre Skollerud som et småbruk på ca. 20 dekar. Bruket er delvis utparsellert til boliger.

Kilder:
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.


Trulsebråten
Trulsebråten 2017. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik skarning