Toppenhaug

Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Toppenhaug var en gammel husmannsplass under Bærums Verk og lå på åsen øst for Verket, rett ved Vallersbekken. Plassen brant ned, men grunnmuren står igjen.
Den lå avsides og tungvint til. Veien til plassen gikk opp fra Triangelen.
Under krigen benyttet Bærums Verk-troppen av Milorg 13313 Toppenhaug mye, blant annet til våpeninstruksjon. Det var fint at plassen lå avsides.

Området rundt ble på 1980-tallet bebygd med boliger.

Kilde:Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bærum bibliotek

 

 

 

 

Toppenhaug 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Grunnmuren står igjen. Foto: Knut Erik Skarning
Det går en sti (til høyre på bildet) ned fra blokken Nedre Toppenhaug 61 til restene av plassen Toppenhaug . Foto: Knut Erik Skarning