Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Tasserud lå under Nedre Vensås (nordre). Det er usikkert om Tasserud var husmannsplass. Tassen er gammelt navn på ulv (ulv skulle ikke omtales, men kunne omskrives som tassen).

Hans Christensen fra Tasserud var med å bygge "Lommedalen Trævarefabrikk" ved Løkkafossen.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

Tasserud
Tasserud 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Tasserud 1900. Kilde: Bærum bibliotek