Steinstjernet

Ved Steinstjernet ble en del av opptakene til "De dødes tjern" spilt inn. Denne norske filmen fra 1958 bygger på Bernhard Borges (André Bjerkes) roman fra 1942. Henny Moan spilte en av hovedrollene.

Tjernet ligger mellom den nye og den gamle traséen for Gamle Ringeriksvei. I 1891 ble den nye traséen anlagt nord for tjernet. Ankerveien følger traséen på sydsiden.

Tjernet har en bestand av småfallen abbor. 

Kilde: Markadatabasen (Skiforeningen)

Steinstjernet slik vi ser det fra Gamle Ringeriksvei 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Trolsk stemning ved tjernet. Foto: Knut Erik Skarning