Nedre Steinskogen (Sandvoll)

Nedre Steinskogen har adresse Gamle Ringeriksvei 4.

Nedre Steinskogen var en gammel husmannsplass under Bærums Verk. Plassen grenser mot Øvre Steinskogen som hørte til Stein gård.

Husmennene på Nedre Steinskogen hadde sitt arbeid på Bærums Verk.

Sandvoll (Sundvold), som plassen senere ble kalt, ble skilt ut med eget gårds- og bruksnummer i 1927.

Husene som står på eiendommen i dag, låve og våningshus, ble bygget rundt 1870. Fjøset har en murt laget av slaggstein fra jernverket.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Reidun Røed. Beboer på Nedre Steinskogen
Bærumskart

Det gamle fjøset på Nedre Steinskogen 2017. Vi ser Ankerveien til høyre foran husene.
Foto: Knut Erik Skarning