Nedre Steinskogen

Nedre Steinskogen var en gammel husmannsplass under Bærums Verk. Plassen grenser mot Øvre Steinskogen som hørte til Stein gård. Husmennene på Nedre Steinskogen hadde sitt arbeid på Bærums Verk. Sundvold, som plassen senere ble kalt, ble skilt ut med eget gårds- og bruksnummer i 1927. Husene som står på eiendommen i dag, låve og våningshus, ble bygget rundt 1870. Fjøset er murt med slaggstein fra Verket.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Reidun Røed. Beboer på Nedre Steinskogen.

Det gamle fjøset på Nedre Steinskogen 2017. Vi ser Ankerveien foran husene.
Foto: Knut Erik Skarning