"St. Olaven" 2017. Noen av gropene er gjengrodd med mose. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart


"St. Olaven" er betegnelse på flere groper som ligger ytterst på det østre stupet av Gommerudfjellet. Gropene ble først antatt å være jettegryter. (Jettegryter er groper i fjellet som er dannet ved at rennende vann fikk løse steiner til å rotere rundt og rundt og dermed grave seg ned i fjellet under). I følge Geologen Johannes A. Dons er gropene rester etter gassfylte hulrom i lavaen (rombeporfyren) som størknet her.

Etter sagnet skal gropene være hov-avtrykk etter hesten til kong Olav den hellige på flukt fra en hedningekonge. Kongen red over Kolsåstoppen på vei til Norderhov da han ble forfulgt. Han sporet da hesten, sprang over dalen og landet på Gommerudfjellet.
Den største av jettegrytene kalles Olavskilden. I gammel tid ofret man penger her.
"St. Olaven" ligger litt øst for den blåmerkede stien, helt ute på stupkanten, med turveien og lysløypa rett under seg. Det står skilt der man skal ta av fra den blåmerkede stien.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF.
Dons, Johannes A. (1996). Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Cappelen Damm AS


"St. Olaven"