Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Sørbråten var en husmannsplass under Grorud. Adressen er Sørbråten 11.

Huset er fra omkring 1890.
En parsell omkring husene ble utskilt fra Grorud i 1936.

Plassen var en husmannsplass uten jord, og har blant annet vært bolig for skogsarbeidere.

Kilde:
Bærumskart
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


 

Sørbråten
Sørbråten 2018. Foto: Knut Erik Skarning