Hus som står igjen fra den gamle husmannsplassen. Foto: Knut Erik Skarning

Se også detaljkart og kart med historiske navn fra området.

Solli var en husmannsplass under Burud. Plassen ble antakelig ryddet første del av 1700-tallet.

I dag (2016) er det et stort ridesenter med rideskole på Solli. De har 40 - 45 hester på stallen.

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Budstikka 15.06.2016

Solli
Solli-området 2010. Rester av den gamle husmannsplassen ser vi litt ovenfor og til venstre for midten av bildet. Sett fra sydvest. Kilde: Google maps
Solli 1910. Kilde: Bærum bibliotek