Solhaug og Ungdomslaget Lausprett

Se også detaljkart

Solhaug har adresse Kirkebyveien 27

Kristen Kirkeby (Kressen Kjørkeby) fra Øvre Kirkeby ga tomt og materialer slik at ungdomshuset, som ble kalt Solhaug, kunne bygges. Huset sto ferdig i 1898 og ble brukt av det upolitiske ungdomslaget Lauvsprett.
Det var Magnus Tveten, lærer ved Lommedalen Skole, som tok initiativ til å starte Lommedalens ungdomslag i 1894 med 60 medlemmer. Før Solhaug ble bygget, var det møter rundt i hjemmene. Martin Olsen Ner-Kjørkeby ble første formann i ungdomslaget. Da laget flyttet inn på Solhaug, ble navnet endret til Lausprett.

Laget har hatt egen boksamling, hornmusikk, sangforening, teatergruppe og kveldsskoler.
I de første 50 årene hadde laget mer enn 800 møter, fester og utflukter. Det har vært fremført mer enn 90 skuespill.
Mange av medlemmene her ble senere aktive i styre og stell i Bærum.

Lausprett var opptatt av å styrke nasjonale følelser. og laget var positive til landsmål (nynorsk). Lagets lover ble skrevet på landsmål.

Solhaug ble bygget om, med stor dugnadsinnsats, i 1974.
Solhaug har vært flittig brukt som forsamlingslokale, og ble fra 1974 drevet av et andelslag med 14 av Lommedalens organisasjoner.

I dag (2016) er det selskapslokale på Solhaug.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset
Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.

 

 

 

Solhaug 1969. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Solhaug 2017. Sett fra sydøst.
Til høyre: Bronseskulptur laget av Joseph Grimeland står foran bygningen.
Foto: Knut Erik Skarning
Solhaug 1920. Kilde: Bærum bibliotek