Sleiverud

Sleiverud var en husmannsplass under Eine som hørte til Bærums Verk. Navnet kan være et såkalt nedsettende navn. Plassen er gammel og ble ryddet før 1778. Hovedhuset ble i 1930-årene flyttet fra Nordmarka og ble da påbygget en halv etasje. Fjøset er eldre.
I 1986 ble hele området rundt Sleiverud bygget ut med boliger.

Kilder:
Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.

 

Sleiverud 2017. Vi ser det gamle fjøset til venstre. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart
Sleiverud 2017. Hovedhuset. Foto: Knut Erik Skarning