Se også detaljkart og kart med historiske navn

Sleaskjulet har adresse Annikveien 22.

Sleaskjulet har tidligere blitt skrevet Schleaschiulle, Sledeskuret og Sledeskjulet. Navnet stammer fra den tiden folk brente trekull til jernverket. Fra milene inne på åsen ble trekullet kjørt frem, helst på vinterføre, på sleder. Vår og høst satte kjørerne fra seg sledene i et skur (skjul) og kjørte videre med vogn.

Brukeren Hans Larsen var en sterk kar. Han er kjent for at han tidlig på 1800-tallet hamlet opp med selveste «Røtnams-Knut» på vertshuset på Bærums Verk. Hans sønn, Hans, var en meget dyktig kar. Han bygde i 1905 hus ved Brattebakke og startet Fossli Skaftefabrikk.

I 1936 fikk brukeren Helge Bakken kjøpt Sleaskjulet og mye av jorden på plassen Helgerud av Bærums Verk. 

Fegata er navnet på kjerreveien nordover fra Sleaskjulet, et gammelt og godt bevart veifar. Se detaljkart

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Sleaskjulet
Sleaskjulet 2017. Foto: Knut Erik skarning
Sleaskjulet 1905. Våningshuset til venstre er fra 1905 og er nybygd på dette bildet. Kilde: Bærum bibliotek