Skriverberget

På tavlen ved Skriverberget (laget av Bærumsmarkas venner og Skiforeningen) står:

"Den eldste inskripsjonen er "1786-HMS" med jernsymbol over. Kanskje personen hadde noe med Bærums Jernverk å gjøre.

Et øvre forvitringslag gjør berget lett å risse i. Bergarten er basalt med lag av agglomerat og sandstein.

Skiveberget ligger ved den gamle ferdselsveien fra Fossum til Lommedalen. Her vandret folk og fe, fattig som rik, ofte med tunge bører på ryggen, andre ganger på lette frierføtter.
Den merkede Pilegrimsleden går over Skriveberget.

Vinterstid var skiene fremkomstmidlet. Hesteryggen fraktet også mange mellom bygdelagene.

Skriveberget er et viktig kulturminne med stor verneverdi. Ødelegg derfor ikke inskripsjonene".


 

Skriveberget 2010. Foto: Knut Erik Skarning

Den eldste inskripsjonen. Foto: Knut Erik Skarning