Skredderplassen

Skredderplassen (også kalt Pladsen) var en husmannsplass under Øvre Trulsrud. Her har det bodd skreddere i mange generasjoner. Den første husmannen var skredder Peder Gabrielsen som bygde hus på "Pladsen" i 1835.
Skredderplassen ble delt i to bruk . Husene er restaurert.

Nå (2017) bygges det nye boliger rundt Skredderplassen

Kilde:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Se også detaljkart
Våningshuset på Skredderplassen sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning