Skollerudgårdene
Bilde av Skollerud 1954. Sett fra sydvest. Nordre Skollerud til venstre og Søndre Skollerud til høyre. Bak ser vi Skollerudveien. Kilde: Bærum bibliotek
Bilde av Mellom Skollerud 1950. Sett fra sydvest. Bak ser vi Skollerudveien.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Skollerud.

Om gårdene
Navnet «Skolle» kommer av skolli som er et gammelt navn på rev. Endelsen «rud» betyr rydning. Dette er vanlig endelse på gårder som ble ryddet i tiden 1000 – 1300 e.Kr. Kanskje gården ble anlagt et sted med mye rev. Vanligvis er ikke bruk av dyrenavn i gårdsnavn noe som forbindes med høy status.

På Annikhaugen (se egen omtale) rett nordøst for Skollerud ligger en samling gravhauger som man tror hørte til en en enda eldre gård, kanskje fra eldre jernalder (500 f.Kr – 550 e.Kr.) som senere ble til Muserud, Burud og Skollerud.

Skollerud tilhørte kronen (kongen). Ca. 1700 ble gården solgt til han som da var gårdbruker på gården, og i 1716 kjøpte Bærums Verk Skollerud. Men Anna Krefting, som eide Bærums Verk, måtte selge gården på auksjon i 1766. Gården ble da delt.

I dag er det tre Skollerudgårder: Nordre Skollerud, Søndre Skollerud og Mellom Skollerud (se Detaljkart). Gårdene lå rundt samme tun før utskiftingen i 1910 – 1912. Før denne utskiftingen hadde mange gårder åkerlapper innimellom åkerlapper til andre gårder. Etter utskiftingen sørget man for at hver gård fikk sin jord samlet. Da ble også mange gårdsbygninger flyttet til der deres jord var samlet.

Skollerud skal ha hatt slåttemark i Barlinddalen (se egen omtale) nord for Burudvann. Det var viktig å benytte utmarka godt, siden jordene ved gården mest ble brukt til korn og matplanter.

På Nordre Skollerud er det nå (2017) en alternativ ungdomsskole, Skarva Skole, med 50% praktisk opplæring.

Fossli (Fosli) Skaftefabrikk lå på Skolleruds grunn. Se egen omtale

Kølabonn (Kullebunden)
Dette var en husmannsplass under Mellom Skollerud. Som navnet tilsier, var det trekullmile her, og det skal finnes en svart jordflekk som viser hvor mila lå. I dag er dette en moderne villa på toppen av den bratteste bakken i trulsebråten. Gamle tømmervegger er bevart innvendig.

Lesterud var en liten plass under Skollerud. Se detaljkart. Plassen er nå borte, men Lesterud skole (som ligger på grunn som hørte til Østre Grorud litt syd for der Lesterud lå) er oppkalt etter plassen.

Andre plasser under Skollerud var Brattbakk, Bakke, Fossbakk, Toppenhaug (som også en plass værmere Verket het) og Nepebråten. Se detaljkart.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):

"Den mest kjente a Skollerubønda var'n Søren Larsen Skolleru. Han kjøpte både den fysste slåmaskin' og den fysste symaskin' som kom tel bøgda"

Han skriver videre:
"Skolleru-kara tjente gode penger på å selge spiretømmer tel skipsmaster, men det var et forferdelig slit å få dom fram tel brygga i Krestiania, med den elendige redskapen dom hadde å hjælpe si' med".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-forlaget.til 1814.
http://www.skarvaskole.no/ (Desember 2016).

 

Kulturminner
Bosetningsspor fra jernalderen og middelalderen er funnet på nedsiden av Skollerudveien mellom Nordre Skollerud og Mellom Skollerud. Bosetningene ligger plassert slik at de som bodde der hadde god oversikt over dalen. Det er blant annet funnet rester av kokegroper. Bildet er tatt under arkeologiske undersøkelser da Skollerudveien ble oppgradert med fortau (ca. 2014).

Ett av områdene som ble undersøkt (er nå tildekket). Vi ser Skollerudveien til høyre.

Kokegrop

Kilder:
Kulturminnesok.no 1
Kulturminnesok.no 2
Kututrsok,no

Søndre Skollerud 2017. Sett fra sørøst. Foto: Knut Erik Skarning
Nordre Skollerud 2017. Sett fra nordøst. Vi ser ridehall og Skarva skole (til høyre).
Foto: Knut Erik Skarning
Mellom Skollerud 2017. Sett fra øst (fra Skollerudveien). Foto: Knut Erik Skarning