Skarva 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Skarva består av en liten stuebygning, uthus og låve og ligger rett nord for den store driftsbygningen til Bærums Verk.
Skarva ble bygget i 1750 og het opprinnelig Danielsbråten. Navnet ble byttet til Skarva midt på 1800 - tallet. Navnet kan komme av skern som er et skjær som stikker opp av marka. Navnet har ingen sammenheng med boligfeltet Skarva lengre inn i Lommedalen.
I 1801 bodde kakkelovnsrensker Jon Schaarva her.
Senere har fjøsrøkteren på Bærums Verk bodd her.

Skarva skole startet her i 1986, men ble senere flyttet til Skollerud. Se omtale av Skollerud

Kilder:
skarvaskole.no(Desember 2016)
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Tore Sandem. Løvenskiold-Vækerø
Bærumskart


Skarva