"Rulla"

"Rulla", eller hjulmakerstua, er det gamle hjulmakerverkstedet. Huset ligger rett bak "Stortinget", og ble bygget av tømmer 1840 og panelt i 1909.

Hjulmakere hold til her til 1890. Så ble det småskole og kjøkkenskole i en periode. Den landskjente Bertha Ræstad var en av lærerene ved kjøkkenskolen. Huset var småskole frem til 1900.
Huset var også møte- og øvingslokale for musikkorpset på Verket, og det var et sted der man kunne rulle tøy (derfor navnet "Rulla"). Her kom også noen ivrige sjeler sammen i 1896 og stiftet det vi i dag kjenner som Bærums Verk IF. "Rulla" var festlokale før "Lokalet" ble bygget.

I 1969 ble det funnet fire likkister på loftet. Disse var blitt til overs under den store koleraepedemien som rammet Bærum i 1853. Det året døde det 12 mennesker av kolera på Bærums Verk. På grunn av smittefaren ble mange begravet på kolerakirkegården, Kjerrgår'n, i Østernmarka. Man forventet flere døde, og aktiviteten på snekkerverkstedet på vestsiden av eleven var stor. En mulig forklaring på lav dødelighet han være at det var tilgang på rent vann i bekkene fra Kolsåsområdet.

I dag (2017) holder Verket Yoga til i huset.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bærums Verk kalenderen 1992. Lions Club Bærums Verk.
Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag.

 

"Rulla" 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder