Rulla

Rulla, eller hjulmakerstua, er det gamle hjulmakerverkstedet. Huset ligger rett bak Stortinget, og ble bygget av tømmer 1840 og panelt i 1909.

Hjulmakere hold til her til 1890. Så ble det småskole og kjøkkenskole i en periode. Den landskjente Bertha Ræstad var en av lærerne ved kjøkkenskolen. Huset var småskole frem til 1900.
Huset var også møte- og øvingslokale for musikkorpset på Verket, og det var et sted der man kunne rulle tøy, derfor navnet Rulla. Her kom også noen ivrige sjeler sammen i 1896 og stiftet det vi i dag kjenner som Bærums Verk IF. Rulla var festlokale før Lokalet ble bygget.

I 1969 ble det funnet fire likkister på loftet. Disse var blitt til overs under den store koleraepidemien som rammet Bærum i 1853. Det året døde det 12 mennesker av kolera på Bærums Verk. På grunn av smittefaren ble mange begravet på kolerakirkegården, Kjerrgår'n, i Østernmarka. Man forventet flere døde, og aktiviteten på snekkerverkstedet på vestsiden av eleven var stor. En mulig forklaring på lav dødelighet kan være at det var tilgang på rent vann i bekkene fra Kolsåsområdet.

I dag (2017) holder Verket Yoga til i huset.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Bærums Verk kalenderen 1992. Lions Club Bærums Verk
Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag

 

Rulla 2017. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder