Rognlia

Se også detaljkart og kart med historiske navn for området ved Rognlia.

Rornlia er den høyestliggende gården i Lommedalen, 435 meter over havet.
Navnet kommer av trenavnet rogn.
Rognlia var en rydningsplass i kongens allmenning og tilhørte kronen. Den ble antakelig ryddet på 1600-tallet. Gården kan ha vært en finneplass.

Gården har senere vært delt i tre bruk.

Rognlihøgda var en stor hytte med utsiktstårn rett nord for Rognlia som en dansk korngrossist,
O. Willumsen, bygde. Den ble revet i 1970.

Eieren av Hamang papirfabrikk, Eivind Lyche, kjøpte Rognlia i 1916.
Johan Bjerke kjøpte Rognlia i 1942 og senere overtok hans datter og svigersønn.
Det har i senere tid vært drevet med spelsau på gården.

Gården fikk bilvei i 1955 og strøm i 1970 som en av de siste fastboende i Bærum.

Krokskogen pelsdyrfarm lå ved Rognlia. Se egen omtale

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Bærumskart

 

 

Søndre Rognlia 2017. Bolighuset til venstre er opprinnelig våningshus fra 1875.
Foto: Knut Erik Skarning