Rognlia

Se også detaljkart og kart med historiske navn for området ved Rognlia.

Om gården
Rornlia
er den høyestliggende gården i Lommedalen, 435 moh.
Navnet kommer av trenavnet rogn.
Rognlia var en rydningsplass i kongens allmenning og tilhørte kronen. Den ble antakelig ryddet på 1600-tallet. Gården har senere vært delt i tre bruk.

Rognlihøgda var en stor hytte med utsiktstårn rett nord for Rognlia som en dansk korngrossist,
O. Willumsen, bygde. Den ble revet i 1970.

Eieren av Hamang papirfabrikk, Eivind Lyche, kjøpte Rognlia i 1916.
Johan Bjerke kjøpte Rognlia i 1942 og senere overtok hans datter og svigersønn.
Det har i senere tid vært drevet med spelsau på gården.

Gården fikk bilvei i 1955 og strøm i 1970 som en av de siste fastboende i Bærum.

Krokskogen pelsdyrfarm lå ved Rognlia. Se egen omtale

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.

 

 

 

Søndre Rognlia 2017. Foto: Knut Erik Skarning