Petra stadion
Petra stadion lå på dette området. Det er nå plantent mange bjørketrær her (2017).
Foto: Knut Erik Skarning

Bærums Verk Idrettsforening ble stiftet 1896 på Rulla.
De første årene ble det satset mest på langrenn og hopp. Fotball kom i 1919, men eget stadion, Petra stadion, ble åpnet først i 1945. Denne stadion lå rett nord for Glitredammen, på østsiden av elven. der det er mange plantede bjørketrær i dag. Her ble det spilt fotball, men også håndball, selv om ballen kunne sprette litt tilfeldig i alle retninger. Lommedalsveien var naturlig tribune.

Arbeidet med banen ble gjort på dugnad. Godseier Carl Otto Løvenskiold ga i 1939 Bærums Verks Idrettslag tillatelse til å planere området som da lå mellom Danielsbrua (broen over Lomma rett nord for Glitre) og et hus som het Petra. (En beboer fra området mener det ikke fantes noe hus som ble kalt Petra).

Arbeidet med stadion ble startet i 1939, blant annet med påfylling av slagg fra støperiet. Arbeidet ble gjenopptatt først i 1945, denne gangen med krigsfanger til hjelp. Men fangene rømte og måtte fanges inn igjen, og de var ikke særlig effektiv hjelp.

Senere kom Gommerudbanen som ble bygget på dugnad etter at godseier Løvenskiold hadde avgitt tomt.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Anne Hårstadhaugen (født Gundersen). Beboer fra området. Nå bosatt i Gausdal
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening
Terje Gunnar Halvorsen. Beboer på Bærums Verk