Generelt om nettstedet 
Når man åpner nettstedet, kommer man direkte til et kart, hovedkartet, over Lommedalen og Bærums Verk. Her finner man diverse markører til å klikke på.
Nettstedet er ment å være en hjelp til dem som ønsker å bli bedre kjent med lokalhistorien til Lommedalen og Bærums Verk. Hvor gammel er egentlig Burud gård? Hvilket gammelt hus ligger rett bak boligen min? Hvor gikk egentlig Pilegrimsleden gjennom Lommedalen? Kan Annikhaugen virkelig være en gravhaug?  Hva foregikk i Gassbygningen på Bærums Verk? Hva er en masovn? Hvor var det flyslipp under siste krig? Hva er historien bak Guribysaga?

Hvordan bruke nettstedet
Når man klikker på en markør på kartet, kommer man til en beskrivelse med bilder. Her finner man historisk stoff om de enkelte gårdene, stoff om arkeologiske funn, stoff om gammel næringsvirksomhet, stoff om gamle veier og stoff om krigsminner fra Andre Verdenskrig, mange steder ispedd litt "krydder".  Dette er ikke ment å gi en dyptgående faghistorisk presentasjon av stedene. Det kan man få ved hjelp av referanser og lenkene til aktuelle kilder.
Nederst i noen tekster står det "Mer om ...". Her finner man litt mer utdypende tekst om enkelte temaer som jernmalm, jernfremstilling, skolehistorie mm.

Klikker man for eksempel på en markør for en gård, kommer man til en side der man i tillegg til informasjon om gården, også kan velge å gå videre til en ny side med detaljkart. Da vil det være lettere å finne ut hvor man egentlig befinner seg.

På siden med detaljkart finner man også et utsnitt av økonomiske kart fra 1980 som er påført historiske navn. Her kan man blant annet finne gamle plasser som lå under hovedgården. Uttrykket "lå under ..." kan bety at plassen var husmannsplass eller at den var fraskilt. Eventuelle beskrivelser av disse plassene ligger under beskrivelsen av hovedgården eller under egne markører i hovedkartet.
Ønsker man å finne ut hvordan det så ut tidligere der man bor, kan man klikke på markøren til nærmeste store gård og så klikke på "Se også detaljkart".

Ved å klikke på "Lommedalen og Bærums Verks historie" og "Historiske tidslinjer" øverst til venstre i hovedkartet, får man se stoffet litt mer i sammenheng. Her er stoffet delt inn i temaer, mens markørene gir en inndeling etter geografisk plassering.

I tekstene brukes "Bærums Verk" både om området Bærums Verk og om det gamle jernverket som het Bærums Verk (Bærums Jernverk).

Nettstedet kan studeres hjemme ved hjelp av en datamaskin, eller man kan ta en fot- eller sykkeltur for å se og utforske et område. Da kan man åpne hovedkartet på et nettbrett eller på mobiltelefonen når man ser noe man ønsker å vite mer om. Legg gjerne nettsiden inn som ikon på startsiden.

TIPS: 
For lettere å se og klikke på de enkelte markørene, bør kartet forstørres. 
Hvis man bruker mobiltelefon er det lettere å lese teksten i breddeformat.

Jeg retter en spesiell takk til Kjell Hernes som har gått gjennom hele nettstedet og kommet med mange forslag til forbedringer av form og innhold. Dette har vært til uvurderlig nytte.


Kontakt og tilbakemelding

Nettstedet er laget av Knut Erik Skarning i perioden 2016 - 2017.
Jeg flyttet fra Oslo til Bærums Verk i 1985 og har har alltid vært interessert i lokalhistorie.
Jeg har tidligere vært realfagslærer på videregående skole og er nå pensjonist.

Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger om alt fra faktafeil og skrivefeil til layout og brukervennlighet.
Noen har kanskje også flere opplysninger som bør være med på et slikt nettsted.

Jeg kan kontaktes på: 

e-post: knut.erik.skarning@online.no

Tlf: 959 10 307

Postadresse: 
Knut Erik Skarning
Linderudgrenda 10
1353 Bærums Verk