Nedre Jonsrudgårdene

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Nedre Jonsrud.

Nedre Jonsrud ble ryddet i middelalderen (1050 evt. – 1550 evt.). Gården tilhørte kirken frem til reformasjonen, så kom den i statens eie. På 1700-tallet ble gården delt i flere gårder. Se billedtekster ovenfor. Det har vært flere eiere av gårdene. Blant andre har Bærums Verk eid Nedre Jonsrud, østre og Nedre Jonsrud, nordre i en periode.
Det har blitt utskilt mange småplasser. Se detaljkart.

Navnet, som også har vært skrevet Johnsrud, kommer av at Jon eller John har ryddet gården.
Nedre Jonsrud kan ha vært den opprinnelige Jonsrudgården for Øvre og Nedre Jonsrud. Det er også teorier om at det fantes en eldre glemt gård i området.

Det har vært pelsdyrfarm med sølvrev, Gulbrand Haug Pelsdyrfarm, knyttet til Nedre Jonsrud, nordre.
Fredrik og Olav Burud drev Burud Bikubeverksted på Nedre Jonsrud, vestre.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt) om Martin fra Nedre Jonsrud som ofte var kjentmann for Frithjof Nansen når han var på jakt: "Så en sein høstdag 1906 kom Jonsrud’n på himtur frå by’n. Da får’n se Nansen som er ute og rir sammen med dronning Maud. Han Martin drar i tomma, skriker et høgt prooo tel hesten så den stopper, vinker tel Nansen og skriker: "Hei du, å er det for ei lita skreppe du er ute og rir med i dag æ?". Nansen bråstopper hesten sin, rir bort te’n og si’r no’n ord. Det fortelles at’n Martin var uvanlig stille og ettertenksom da’n kom him den dagen".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Mohus, Arne (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget
A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen Seniorsenter
Bærumskart

 

 

 

Nedre Jonsrud 1969. Sett fra sydøst. Veien vi ser er Lommedalsveien. Ovenfor i bildet kan vi se Øvre Jonsrud med plassen Trillerud rett bak. Nede til høyre for husene ser vi pelsdyrfarmen. Kilde: Bærum bibliotek

Dette er et bilde av den gården som ligger foran til høyre på det øverste bildet, og som heter Nedre Jonsrud, østre. Sett fra nordvest. Det hvite huset var opprinnelig våningshus med drengestue i andre etasje, og er fra 1890. Øvre Jonsrud, søndre lå til høyre, utenfor bildet, og er revet. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Gården som ligger lengst bak på det øverste bildet er Nedre Jonsrud, nordre. Sett fra sydvest. Det hvite huset var opprinnelig våningshus fra 1800. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Gården som ligger foran til venstre på det øverste bildet er Nedre Jonsrud, vestre. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning