Likkisteverksted, kafé og butikk

Se også detaljkart

Nederst i Guribysagveien var det snekkerverksted som lagde likkister. Litt ovenfor drev Magnhild Johnsen Magnor Turistkafé. Rett ovenfor kaféen var det butikk som kunne skaffe det meste av varer.
Huset vi ser i dag er et nytt hus.

Kilde:
Trulsrud, Halstein og Olsen, Morgan A. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter
Odd Joachim Olsen. Beboer i Kampeveien 48 i Lommedalen

 

Her var det tidligere likkisteverksted (til høyre), kafé og butikk (til venstre). Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning