Tangen Smie og Mekanisk Verksted

Se også detaljkart

I Skolegata 2 lå Tangen Smie og Mekanisk Verksted. Plassen ble fradelt Bjerke omkring første verdenskrig. Stedet ligger inntil Bjerkebekken som gjør en sving her og danner en tange.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

I dette huset lå Tangen Smie og Mekanisk Verksted. Foto: Knut Erik Skarning