Sportskafé

Se også detaljkart

I Lommedalsveien 401 drev Skarnes en sportskafé.

Kilde:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

 

I dette huset var det kafé. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning