Sportskafé

Se også detaljkart

I Lommedalsveien 401 drev Skarnes en sportskafé.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.

 

I dette huset var det kafé. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning