Skomaker og hjulmaker

Se også detaljkart

I Lommedalsveien 318 holdt Skomaker Torvald Hansen Bjerke til. I nabohuset, også Lommedalsveien 318, holdt Hjulmaker Ludvik Larsen til.

Ludvik Larsen lagde treverket til hjulene, så tok de dem med til Bekke Smie og fikk satt på en jernring rundt den ytre delen av hjulene og rudt navene. Båndsaga fra Hjulmakerverkstedet står i snekkerverkstedet på Seniorsenteret.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.
Lydopptak der Morgan Olsen intervjuer Halstein Trulsrud fra Nedre Trulsrud gård.

 

I dette huset holdt Skomaker Torvald Hansen Bjerke til. Bildet er tatt 2017.
Foto: Knut Erik Skarning

I nabohuset holdt Hjulmaker Ludvik Larsen til. Bildet er tatt 2017.
Foto: Knut Erik Skarning