Skomakrene Karl Magnussen og Trygve Aspelund

Se også detaljkart

I Slalomveien 2 holdt skomakrene Karl Magnussen og Sønnen Trygve Aspelund til.

Kilde:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter

 

Her holdt Skomakrene til. Sett fra Slalomveien. Bildet er tatt 2017.
Foto: Knut Erik Skarning