Fearnley Gills Pelsdyrgård

Se også detaljkart

I Kampeveien 54, Rønninghaugen, lå Fearnley Gills Pelsdyrgård, drevet av Fearnley Gill. Den ble bygget før andre verdenskrig og er nå nedlagt.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter
Odd Joachim Olsen. Beboer i Kampeveien 48 i Lommedalen.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Til høyre for det hvite huset lå tidligere Fearnley Gills Pelsdyrgård.
Foto: Knut Erik Skarning