Fearnley Gills Pelsdyrgård

Se også detaljkart

I Kampeveien 54 (Rønninghaugen) drev Fearnley Gill Fearnley Gills Pelsdyrgård. Denne ble bygget før andre verdenskrig. Den ble nedlagt etter noen år.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.
Odd Joachim Olsen. Beboer i Kampeveien 48 i Lommedalen.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

Til høyre for det hvite huset lå tidligere Fearnley Gills Pelsdyrgård.
Foto: Knut Erik Skarning