Østerby Trevarefabrikk

Se også detaljkart

Østerby Trevarefabrikk lå i Burudveien 32 B. Tomta til fabrikken ble fradelt Muserud omkring andre verdenskrig.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

Her lå tidligere Østerby Trevarefabrikk AS. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Slik så Trevarefabrikken ut. Foto: Morgan Olsen