Ormekollen hoppbakke var en kjent hoppbakke på Bærums Verk. Den opprinnelige store Ormekollen hoppbakke ble tatt i bruk i 1946. Det var 117 deltakere på åpningsrennet og 600 – 700 tilskuere. Denne bakken ble nedlagt. Senere ble det bygget en guttebakke. Der var det mange hopprenn fra 1950 og utover.

Utover 1970-tallet var hoppinteressen synkende, men i 1979 ble det ny aktivitet i Ormekollen. Det kunne hoppes i tre bakker, 10 - 15 m i den minste, 20 m i den mellomste og opp mot 32 m i den største.

I løpet av et par år med 1000 dugnadstimer ble det gjort mye i og omkring bakken. Det ble montert nytt flomlys, bakkeprofilen ble bygget om, og varmebrakke og ny dommertribune ble bygget. Nyåpning av Ormekollen ble markert med Ola K-renn i 1981. Nytt fartsstillas kom i 1983. Bakkene ble karakterisert som meget gode guttehoppbakker, og interessen for hoppsport var stigende. 15 - 20 gutter var stadig aktive i trening og renn. Dessverre sank interessen senere, og vi kan i dag (2017) bare så vidt se at det har vært hoppbakker på stedet.

I 1992 var Ormekollen og området omkring arena for den første Norwegian Wood-festivalen, der Jonny Cash var hovedattraksjon.

Navnet kommer av at det det var mye hoggorm i sørhellinga.

Andre hoppbakker
På Bærums Verk var det blant annet hoppbakke ved BÅRDSETHAUGEN ved Gommerud og i Helsetåsen. Eplehaugløkkene er også nevnt.
Videre er det beskrevet en årlig tradisjon med hopprenn i Grindabakken, der både gamle og unge deltok, og med stort publikumsfremmøte.

I Lommedalen var det mange bakker. Yngve T. Vethe Ludvigsen har laget en oversikt over 34 steder det har vært bakker:
HAUGLIA (35 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt 1940), LABAKKEN (småbakke v/nedre Haug), ØVRE TRULSRUDBAKKEN (20 meter, mye brukt av skolen), SKOLEBAKKEN (15 meter), BJERKEJORDET (flere bakker, bl.a. "Gubberennbakken", "Bekkelagsrennet" ble avholdt her), MYRABAKKEN ("Trollmyrbakken" v/ Speidermyra og "Gaukåsen"), NORDEN (ca. 29 meter, nedlagt etter krigen), ROGNLIBAKKEN (i Rognlia, sydvendt mot Kjaglia), LIABAKKEN (30 meter v/Trillerud, øvre Johnsrud, bygget 1945-50, 3 bakker, brukt av Lommedalen idrettslag, ), SAGÅSBAKKEN (10-15 meter, lokal guttebakke), KØLAKLEIVA (25 meter v/Guribyenga, brukt av Narve Bonna), KAMPENBAKKEN (35 meter v/ Kampen, flere nyttårshopprenn med Thorleif Haug La oss bevare Thorleif Haugs barndomshjem for ettertiden. , Thoralf Strømstad (Fossum) og Narve Bonna), ENGABAKKEN (25 meter på Byjordet v/Guribysaga), GAMLE VOLISBAKKEN, KALDBAKKEN/KALDJORDET (mellom By og Åmot), TRINSEBAKKENE (20 meter v/ nedre Åmot), MYRSETERBAKKEN, VENSÅSBAKKEN (bygget av Lommedalen Idrettslag i 1917, bakkerekord Hans-Ludvig Dehli 59,5 meter, revet 1956, hadde kong Haakon 7 som gjest), JOHNSRUDSAGBAKKEN, OLAVESBAKKEN, PUTTEBAKKEN (kalt "Putten", 30 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt etter krigen) KIRKEBYBAKKEN (3 bakker, største ca. 37 meter, Erling Kroken hadde hoppskole her, oppdatert med moderne profil), HEDERSBAKKEN (lokal treningsbakke), ELVEBAKKEN (nedre Trulsrud), MOTNANSBAKKEN (på Elvebakken), OPPFINNER'N (lokal guttebakke på Hellerud), ENGABAKKEN, DØVEBAKKEN (ca. 35 meter, renn i 30-åra, nedlagt etter krigen), GAMLEVOLLSBAKKEN (ca. 25. meter v/Vensåssetra), SVINESUNDBAKKEN (i Trulsrudmarka), BRATTBAKKEN (ca. 20 meter, v/Guribysaga, i bruk 1917-24), HENGOPPEN (syd i Lommedalen/Bærums Verk, i bruk 1917-24)

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

 

 

 

Ormekollen hoppbakke
Ormekollen hoppbakke lå til høyre i bildet. Sett fra øst. Vertshuset ligger til venstre, utenfor bildet. Kollen ovenfor heter Ormekollen. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Hopprenn i Ormekollen vinteren 1958/59.
Antatt fotograf: Odd Einar Halle