Lommedalen Trævarefabrikk
Lommedalen Trævarefabrikk 1930. Løkkafossen bak til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Lommedalen Trævarefabrikk
Lommedalen Trævarefabrikk ble etablert i 1898 og lå på en parsell utskilt fra Bjerke og en parsell utskilt fra Trulsrud. Fabrikken fremstilte dører, vinduer, trapper, kjøreredskaper og kjøkkeninnredninger. 13 personer arbeidet her på et tidspunkt.

I 1922 ble det bygget kraftverk ved fossen som ga strøm til virksomheten. Kraftverket kunne utnytte et vannfall på 7,8 m. Ved fossen finner man nå rester av to gamle Francisturbiner fra 1922 som ga en effekt på 25 kW. Elektrisiteten var til belysning.
Maskinene i fabrikken ble drevet av remmer som gikk rundt hjul ved turbinen og rundt hjul på masikenene i fabrikken.

Virksomheten ble avviklet omkring 1970. Da ble den kjøpt opp av Alf Otto Haug som brukte den til verksted og lager.

Fabrikken lå ved Løkkafossen rett sør for Kirkebybrua. Se detaljkart.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget..
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud.
Skiforeningen.no (Odd Saugerud).

 

 

Bygningen på bildet ovenfor er borte. Ved fossen finner man nå bare rester av to gamle turbiner. Her ser vi den største turbinen. Vannet kom inn i turbinen gjennom røret til venstre og fikk hjulene til høyre til å gå rundt. Rundt et av disse hjulene var det antakelig en rem som også gikk rundt andre hjul som satt på maskiner i fabrikken. Det andre hjulet var et svinghjul som sørget for jevn rotasjonshastighet. Turbinene ble trolig også benyttet til strømproduksjon. Foto: Knut Erik Skarning

Slik ser det ut på området i dag (2017). Fossen ligger bak til høyre. Bygningen til høyre er et gammelt lager som hørte til trevarefabrikken. Foto: Knut Erik Skarning
Løkkafossen i dag (2017). Den gamle trevarefabrikke (se bildet nedenfor) sto til venstre på bildet. Foto: Knut Erik Skarning