Lommedalen Handelsforening

Se også detaljkart


Lommedalen Handelsforening med butikkutsalg ble startet på Øvre Haug, Stærkestua (oppkalt etter Stærke-Johan som bodde her), i 1876. I 1879 ble butikken flyttet ned til Lommedalsveien (se hvitt hus på bildet ovenfor). I 1914 ble det bygget et nytt butikklokale i murstein bak det hvite huset. Det hvite huset ble da bestyrerbolig. Murhuset er nå revet.

Handelsforeningen var arbeidernes eget aksjelag for innkjøp og videresalg av varer.

I skråningen bak husene var det en utforming i fjellet som ble kalt sofaen, hvor folk gjerne samlet seg på vei fra arbeid for å ta en flaske øl. En mann som hadde hus på den andre siden av elva, mistenkte kona for å følge ham med kikkert når han satt og koste seg med en ølflaske i sofaen. En morgen smurte han sot rundt øyelinsene på kikkerten. Det ble full klaff; da han kom hjem hadde kona svarte ringer rundt øynene.

De fleste i Lommedalen handlet i Handelsforeningen. Men med bedre kommunikasjon med Oslo og økt konkurranse, ble det vanskelig å drive butikken. Den ble avviklet i 1967.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red.) (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk Idrettsforening

 

Lommedalen Handelsforening (bygningene til venstre) og Lommedalen meieri (bygningene midt i bildet) 1969. Sett fra sydøst. Bygningene ligger ved krysset Skollerudveien - Lommedalsveien. Det hvite huset til venstre var stedet Handelsforeningen holdt til fra 1879. Kilde: Bærum bibliotek.
Handelsforeningen flyttet inn i nybygget murhus rett bak det hvite huset i 1914. Dette huset er også vist på bildet nedenfor. Det er nå revet, og en driftsbygning for anleggsgartner ble oppført på samme stedet. Kilde: Bærum bibliotek

Man kunne finne et stort utvalg av varer i murhuset til Lommedalen Handelsforening i 1938.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen-en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.
Handelsforeningen holdt til i dette huset fra 1879. Slik ser det ut i dag (2017).
Foto: Knut Erik Skarning
Der murhuset sto er det nå nye bygninger. Her holder en anleggsgatner til.
Foto: Knut Erik Skarning
Slik så det ut inne i murhuset som er vist på bildet ovenfor. Bildet er tatt i 1927.
Kilde: Bærum bibliotek