Lillejordet. Kafé, vedhandler og postkontor

Se også detaljkart

I Lommedalsveien 325 A, Lillejordet, har det vært Kafé (Lommedalen Kafé), vedhandler og postkontor.

Kilde: Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.


Mer om postgang og postkontor.
Postgangen gikk lenge bare langs hovedveien, og post til for eksempel Skollerud og Burud  ble lagt i åpen kasse på Handelsforeningen. Der kunne alle ta en titt mens de ventet på å bli ekspedert. Senere ble postruten utvidet.
Eget brevhus kom først i 1938 i leide lokaler på Lommedalen Kafé med Harriet Lillejordet som idealistisk bestyrer.
Under krigen var postgangen meget stor. Alle bestilte brennevinskvoten sin per post (rekommandert).
Til slutt ble det eget postkontor ved Lillejordet.

Kilde:
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

 

Lillejorde 2017. Vi ser Lommedalsveien foran huset. Foto: Knut Erik Skarning