Se også detaljkart

Allerede på 1600-tallet var det en vanndrevet oppgangssag på Åmot.
Fra 1895 var det lokomobilsag på Åmot. Her ble en vannkjele varmet med vedfyring, og damp fra denne drev saga.

Ny sag ble bygd 1906. Det var Kristen O. Aamodt som sto for byggingen. Han var en aktiv mann som også var ordfører i Bærum i en periode.
Saga lå ved Lomma rett sør for gården der Lomma møter Vesleelva fra Aurevann. Den første tiden kom vannet fra en demning rett nedenfor Vensåsbroen. Se detaljkart. Vannet ble ledet gjennom en 150 meter lang åpen trerenne til en turbin med effekt på 25 hestekrefter (ca.18 kW). 
I 1910 Reiste Kristen til Bergen og fikk med seg en høvel på toget tilbake. Nå hadde han også høvleri.

I 1912 ble den nåværende Åmotdammen bygget, det ble lagt nye rør til saga, og det det kom ny turbin på 75 hestekrefter (ca. 55 kW).

En likestrømsgenerator med effekt på 44 kW ble montert i 1915. Dermed ble saga elektrisk drevet.

Saga brant i 1962 og virksomheten opphørte.

Det ble skåret tømmer fra gårdens egen skog, og fra skogene til gårdene omkring. Ved saga ble det laget bl.a. kasser, møbler, redskap, kjelker, ski og staver.
Mange villaer som ble bygget i Bærum i perioden 1913 - 1925 består av materialer skåret på Åmotsaga. Sagbruket hadde sine beste år under første verdenskrig. 40 mann var da i arbeid.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek. Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget
Aamodt, Kristen (1988): Aamodtsaga. Asker og Bærum Historielag. Skrift 38
Bærumskart

 


Åmotsaga

Åmotsaga 1918. Samme område som ovenfor. Sett fra vest. Vi ser Åmot gård oppe til venstre.Kilde: Bærum bibliotek

Disse bygningene ved Lommedalsveien, rett ovenfor brua, hørte til Åmotsaga. De slapp unna brannen i 1962. Hus nr. 2 fra venstre var hvilebrakke for sagbruket. Bildet er tatt fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Åmotsaga lå på dette området. Bildet ar tatt fra vest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Demningen ved Åmotdammen. Rett under huset til venstre startet rørene som ledet vann ned til sagbruket. Bildet er tatt fra sør 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Åmotsaga 1908. Samme område som ovenfor. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek