Muserudsaga

Se også detaljkart

Muserudsaga (Muserudbakken 3) hørte til Muserud gård.
Saga ble drevet av en dampmaskin, og det ble skåret materialer til gårdens og naboenes behov.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

Der det nederste huset ligger nå (2017) lå Muserudsaga.
Foto: Knut Erik Skarning