Muserudsaga

Se også detaljkart

Muserudsaga hørte til Muserud gård. Adressen er Muserudbakken 3.
Saga ble drevet av en dampmaskin, og det ble skåret materialer til gårdens og naboenes behov.

Kilder:
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredrag holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

I dette området lå Muserudsaga. Foto: Knut Erik Skarning