Muserud (Nordre Muserud) og Bø (Søndre Muserud)

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Muserud.

Muserud har adresse Burudveien 4 og 6.

Første del av navnet Muserud er dyrenavnet mus. Kanskje var det mye mus i området. Man tror bruk av slike dyrenavn neppe ga høy sosial status. Navnet ender med rud som viser at gården er en rudgård. Dette er en vanlig endelse på gårder som ble ryddet i tiden 1000 – 1300 e.Kr. Navnet har tidligere vært skrevet Muszerud og Myserud.

Gården tilhørte opprinnelig kronen (kongen). Den ble senere solgt til stattholder Gyldenløve (representant i Norge for danskekongen). Deretter var det mange eiere, blant annet Anna Krefting (eier av Bærums Verk).

I 1760 ble gården delt i Søndre Muserud (kalt Bø fra 1880) og Nordre Muserud. I 1929 måtte Nordre Muserud selges. Eieren av Bø kjøpte da Nordre Muserud og overlot hele gården til sønnen som drev den videre.

Annikhaugen øst for Muserud ligger en samling gravhauger som man tror hørte til en en enda eldre gård, kanskje fra eldre jernalder (500 fvt. – 550 evt.) som senere ble til Muserud, Burud og Skollerud.

Plasser som lå under Muserud/Bø: Se detaljkart

Muserud hadde setring på Vensåsseter: Se egen omtale

Muserud hadde smie som lå ved Muserudbroen over Lomma nord for Muserud (se detaljkart).
Se egen omtale

Muserud hadde dampsag som også lå ved Muserudbroen over Lomma nord for Muserud. Her ble det skåret trelast for Muserud og nabogårdene. Se egen omtale

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt) at det har vært mange driftige folk på Bø. De har vært foregangsmenn både i jordbruket og i samfunnsliv:

«Folkevandringa var like stor da Ole Jonson brukte den fysste rugemaskinen som da Bø-ern kom med den fysste sjølbinderen»

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget
Bærumskart

 

Bilde av Bø gård, tidligere Søndre Muserud, omkring 1922. Sett fra vest. Det hvite våningshuset er fra 1880. Kilde: Bærum bibliotek

Vi ser Bø foran og Nordre Muserud rett bak. I dag (2017) står et nytt fjøs nede til høyre. Se øverste bilde. Sett fra sørvest. Kilde: Bærum bibliotek

Bø, tidligere Søndre Muserud, med det store fjøset 2017. Sett fra sør.
Foto: Knut Erik Skarning
Bø, tidligere Søndre Muserud, 2017. Sett fra sørvest. Foto: Knut Erik Skarning
Nordre Muserud 2017. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning