Muren

Muren
Muren ble ryddet i 1757 og lå under Østre Øverland.
Historien sier at Mikkel Simensen hadde ryddet jord i skogen i den tro at stedet lå i almenningen. Men det viste seg alstå at skogen hørte til Øverland. Eieren, Hans Pedersen, opprettet husmannskontrakt i 1757 med Mikkel Simensen.

Navnet kan ha sin opprinnelse i ordene mur eller myr. 

Muren var serveringssted fra 1930-tallet frem til 1987. Senere ble bygningene restaurert og leid bort til fastboende. I dag (2017) er det MDGs leder, Rasmus Hansson, som bor her.

Til erstatning for Muren satte kommunen i stand Nygård i 1997-98 til serveringssted.

På oversiden av Muren ligger Ondurhytta, oppført av skiklubben Ondur i 1900.

Kilder:
Budstikka 12.07.2017
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

 

 

Muren 2017. Sett fra Nordvest. Foto: Knut Erik Skarning