Se også detaljkart

Dærfabrikken
I 1951 fikk Løvenskiold produksjonsrett i Norge for den svenske Werno-døren, der halm ble brukt som fyllstoff mellom huntonittplatene. Halmen, som var importert fra Sverige, ble presset hardt sammen før den ble kuttet og lagt inn i dørene. Slike dører ble forholdsvis brannsikre fordi presset halm brant dårlig. I noen dører ble det også brukt papir som fyll. Mye av finerplatene som ble brukt til dørene var importert, og var laget av afrikanske tresorter.

Produksjonen startet i 1953 i en stallbygning (der den søndre parkeringsplassen ligger nå) på Bærums Verk. Bærums Verk dørfabrikk (halmdørfabrikk) var dermed etablert. Ny dørfabrikk sto ferdig i 1955 rett overfor der Mølladammen skole ligger nå i Lommedalsveien, men det var fortsatt produksjon og lager på Verket.
I 1962 produserte fabrikken 130 000 dører, og fabrikken var landets største dørprodusent. Fabrikken leverte blant annet dører og vinduer til rådhuset i Oslo.
Grunnet konkurranseforhold ble fabrikken overført til Lunde i Telemark i 1977.

Etter at dørproduksjonen sluttet, fortsatte fabrikken med produksjon av en ferdighustype som hadde navnet Beverhus. Nordpapp flyttet inn i en stor del av bygningen. Way Nor flyttet også hit fra Løkkafossen, og i mars 2000 flyttet T.T. Elektro inn her.

Mølladammen Næringspark ble stiftet 2005 på området, og denne bedriften driver med utleie av eiendom. I dag (2017) er det stor aktivitet. Se nederste bilde. Adressen er Lommedalsveien 230.

Kilder:
Bærum bibliotek (2016)
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
180.no (Mars 2017)
Budstikka 22.07.1968
John H. Olsen. Tidligere funksjonær ved støperiet ved Bærums Verk

Dørfabrikken og Mølladammen Næringspark
Mølladammen Næringspark 2008. Sett fra øst. Kilder: Bærum bibliotek
Dørfabrikken (til venstre) 1968. Sett fra syd. De røde husene til høyre tilhørte Bærums Verk Sag og Høvleri. Her ligger nå Mølladammen skole. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet viser hvilke bedrifter som har etablert seg (2017)