Sag, høvleri og lager 1954. Sett fra øst. Til høyre ser vi tømmer som har kommet med elven. Til venstre, på østsiden av elven, ser vi saga. Hit ble tømmeret trukket opp ved hjelp av en kjerrat fra elven. Midt i bildet, på vestsiden av elva, ser vi høvleriet. Vi ser Lommedalsveien i bakgrunnen. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Bærums Verk Saga (Bærums Verk Sag og Høvleri) var et stort sagbruk for Bærums Verk, med høvleri og lager. Det lå omtrent der Mølladammen ungdomsskole nå ligger.
I 1963 ble det bygget en ny sag på den siden av eleven kirken ligger nå, mens høvleriet ble liggende til skolen ble bygget i 1995. På det øverste bildet kan det se ut som saga lå på kirkesiden allerede i 1954.

Tømmer ble fløtet på Lomma til sagbruket og trukket opp til saga med sannsynligvis to kjerrater. Se nest øverste bilde. En kjerrat består av en kjetting som trekker tømmeret langs en bane. Tømmer ble også tilkjørt med bil.
Ferdig skårede materialer ble trukket over til høvleriet fra sagbruket på en brokonstruksjon. Se bilde nr. 4 ovenfra.

Kilder:
Bærum bibliotek (Desember 2016).
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008.
Lokalhistorieprosjekt ved Mølladammen skole 2013
Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud.


Asfaltverket til Sigurd Hesselberg A/S lå på østsiden av Lomma nær stedet kirken står i dag. Det var i drift bare en kort periode. Produksjonen stanset 1983. Asfaltverket var ikke populært.

Kilde: Bærum bibliotek
Bærums Verk Saga ved Mølladammen og Asfaltverket
Asfaltverket 1964. Sett fra nordvest. Vi ser saga til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Samme område som ovenfor 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Planker ble trukket over til høvleriet fra sagbruket over denne brokonstruksjonen. Man ser denne konstruksjonen til venstre når man går over broen fra Mølladammen skole til kirken. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning
De støpte elementene med kjettinger som står litt ovenfor broen, var forankringer for tømmerlensene. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning.
Her lå sannsynligvis en av kjerratene som trakk opp stokker til saga. Foto: Knut Erik Skarning