Mellom
Mellom. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Mellom (Mellem) ligger ved skogsbilveien mellom Øverland og Muren. Tidligere var Mellom en husmannsplass under Øverland gård.

Kilde:
skiforeningen.no

Mellom 1903. Kilde: Bærum bibliotek