Mellom
Mellom. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Mellom ligger ved skogsbilveien mellom Øverland og Muren. Tidligere husmannsplass under Øverland gård.

Kilde:
skiforeningen.no