Langleiken

Langleiken var husmannsplass under Gommerud. Huset ble bygget i tiden da Anna krefting (Vogt) var eier (1712-1766).

I ett hus var det tre husmannsstuer og fjøs. Dette var datidens rekkehus.
Navnet har plassen fått fordi man mente huset liknet på musikkinstrumentet langeleik.

Huset ble revet da området ble bygget ut med boliger.
I dag kan man se et liknende hus ved Drammensveien ved Vækerø.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

Bærum bibliotek
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF. 

Langleiken 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn