Krysby

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Krysby.

Om gården
Krysby ble antakelig ryddet i yngre jernalder (550 – 1050 e.Kr.). Den skal være skilt ut fra sentrumsgården Haug. Gården het først Solberg, men i 1304 het den Krysby. Det første navnet forteller at gården var høytliggende, og at solen skinte på den. Kanskje var det her dyrking av solguden gjennom spesielle kultushandlinger.
Navnet har også vært skrevet Kryvillsbole, Krøkelsbye, Krakelsby, Krydsby, Krydsbye og Kryssby.

Gården har vært eid av bl.a. kirken (Niculasalteret i Oslo, Asker kirke og Tanum kirke), Nesøygodset og Bærums Verk. Gården ble solgt i 1920 fra Bærums Verk til brukeren.

Gunner Krydsby etablerte Lommedalsbussen AS i 1923. Se egen omtale.

I Krysbyåsen er det skilt ut areal til alpinanlegget Krysbybakken.

Nordre del av Krysbyåsen er utparsellert til boliger.

Plasser som har ligget under Krysby: Se detaljkart.

Gammalt fra Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):
"Frå gammel ti’, da det ennå var mange unger og mye følk på gård’a, gikk det ordet ennå da je var guttunge: «Guds makt er stor, men krysbymakta er større!». Dom var støtt fysst ferdig med ønnene, og var samle som knyttneva hvis no’n a dom lei urett. Der høldt dom gamle skikker i hevd helt tel siste verdenskrig".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget. Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-forlaget.

 

 

Krysby 1950. Sett fre sørøst. Vi ser Gamleveien bakenfor gården.
Kilde: Bærum bibliotek

Krysby 2017. Sett fra vest (fra Gamleveien). Foto: Knut Erik Skarning