Kornmagasinet

Kornmagasinet (Magasinbua) for Bærum ble oppført i 1809 på Kapellangården Bjerke (ved Tanum). Senere ble det flyttet til Langleiken syd for Glitredammen. Det var en stor bygning som sto på stolper. Kornmagasinet hadde særlig stor betydning i blokade- og barkebrødsårene 1812 og 1813. (England blokkerte import til Norge i forbindelse med Napoleonskrigene. Danmark-Norge støttet Napoleon, mens England kjempet mot Napoleon).

Opprinnelig var det slik at "tre gode mænd af Bygdas Bønder" måtte møte opp for å få låst opp magasinet. De hadde hver sin nøkkel og alle tre måtte brukes.

Kornmagasinet ble solgt til baron Wedel Jarlsberg og flytte til Bærums Verk. Midt på 1800-tallet var det igjen uår, men da hadde baronen vært forutseende å fylle opp magasinet med korn og mel.

Magasinet ble revet ca. 1965.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Bærum bibliotek
Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag.

 

Kornmagasinet 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn