Kjerringløkka

Det hvite huset vi ser på det øverte bildet var boligen til jordbruksfullmektigen på Verket. Det røde huset til venstre for det hvite var bolig for sveitser (fjøsrøkter) og agronom (en som hadde landbruksfaglig utdannelse).

Gården eies av Løvenskiold-Vækerø, og leies nå ut.

Tidligere lå det en gammel plass her som er borte.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Tore Sandem. Løvenskiold-Eiendom AS
Bærumskart

 

Kjerringløkka er gården vi ser til høyre. Vi ser den store driftsbygningen til Bærums Verk til venstre. Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Kjerringløkka (til høyre). Vi ser den store driftsbygningen tilBærums Verk til venstre. Bildet er tatt i 1954. Kilde: Bærum bibliotek
I dette huset er det lagringsplass til venstre, bolig til høyre. Bildet er tatt i 2017.
Foto: Knut Erik Skarning