Kastet
Kastet 2017. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Kastet har adresse Lommedalsveien 175.

Kastet var opprinnelig en husmannsplass under Vøyen Gård, men kom snart under Bærums Verk.
Låven har en fin mur laget av slaggstein fra jernproduksjonen på Verket.

Det fortelles at for å teste kanonene som ble støpt på Bærums Verk, skjøt man med dem mot åsen rett ved Kastet. Man måtte teste at kanonene ikke sprakk etter mange skudd. Barna på Kastet tjente litt penger på å finne igjen kanonkulene.

Kilder:
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Bærumskart

 

Kastet 1970. Sett fra nord. Det opprinnelige våningshuset er fra begynnelsen av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek