Kampen og Jonsrudkampen

Se også detaljkart

I området lå opprinnelig gården Danielsbråten. Trolig stammer navnet fra skogfinnen Daniel Paulsen, som, sammen med Paul Madsen, skal ha kommet fra Sverige og ulovlig ha ryddet plassen i 1660-årene i "kongelig majestets allmenning".
Til Danielsbråten hørte Thomasrud (også kalt Vestbråten) som lå der gården vi kjenner som Kampen ligger i dag. Til Danielsbråten hørte også Østre og Vestre Kampen som ligger der Jonsrudkampen i dag ligger. Se detaljkart. navnet Kampen er altså blitt brukt flere steder.
Østre og Vestre Kampen ble kjøpt av Øvre Jonsrud gård, derav det nåværende navnet Jonsudkampen.

Navnet Kampen kan komme av den bratte fjellveggen i østhellingen mot Åmotkollen.

Kampen var et kjent serveringssted i perioden 1929 – 2000, drevet i flere generasjoner av Mathilde, Martin, Olga og Marit Kampen. En medvirkende årsak til at serveringen stoppet var at det kommunale tilskuddet opphørte.

Mixklubben, med toppskiløperne Thorleif Haug og Thoralf Strømstad som sentrale medlemmer, hadde tilhold på Kampen i mellomkrigstida. De kokte sin egen skismøring som bl.a. bestod av bivoks, kvae, sykkelslanger og grammofonplater. Klubben arrangerte også det kjente nyttårsrennet med langrenn og hopprenn i Kampenbakken i perioden1918 – 1936.
Ved hopprennet 1924 var det, ifølge protokollen, 500 tilskuere. Kampenpokalen for lengste stående hopp står utstilt på skimuseet i Holmenkollen.

Familien på Kampen var sterkt engasjert i motstandsarbeidet under siste krig og holdt ofte ettersøkte folk, blant annet norske og russiske flyktninger, i skjul. Under pløying fant Martin Kampen en gang to konteinere i åkeren. Innholdet ble levert til motstandsfolk, konteinerne ble senket i Setervann, og fallskjermene ble farget og sydd om til kjoler til barna.

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek. Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag
Grimestad, Sverre (2013). Nordmarka i nord. Deryers forlag, Oslo
Odd Joachim Olsen. Beboer i Kampeveien 48 i Lommedalen
Bærumskart

 

 

 

Kampen 1900. Sett fra nord. Kilde: Bærum Bibliotek

Martin Kampen i skiløypa 1923. Kilde: Bærum Bibliotek
Kampen 2007. Sett fra sydvest. Både driftsbygningen og bolighuset er fra midten av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Jonsrudkampen 2017. Tidligere Østre Kampen. Vi ser et seterhus fra begynnelsen av 1800-tallet. Til venstre, rett utenfor bildet, lå tidligere Vestre Kampen som er revet. Der er det bare rester etter grunnmurer å se. Foto: Knut Erik Skarning
Jonsrudkampen 1900. Kilde: Bærum Bibliotek